preloader gif

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik Sözleşmesi

Genel Bilgilendirme

Opkon’un Gizlilik Politikasında, kişisel verilerinizi nasıl aldığımızı,  hangi bilgileri topladığımızı ve kişisel bilgilerinizin toplanmasıyla ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu açıklar. Gizlilik politikamız dünya çapında ki tüm müşterilerimiz için geçerlidir. Yasal mevzuatlara bağlı kalarak zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. Gizlilik politikasının değiştirildiğini veya güncellendiğini bilmeniz için belirli zaman aralıklarında gözden geçirmenizi öneririz.

  Opkon Optik Elektronik Kontrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak, web sitelerimizde ki tüm çevrimiçi mecralarımızın kullanımını veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller ve GIFler vb. bir takım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

  Ayrıca bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Standart Olarak Neleri Kaydediyoruz?

Kimliğinizi açıklamaksızın sitemizin erişim korumalı olmayan bütün alanlarını kullanabilirsiniz. Hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla sitemizin her bir kullanıcısının oturum verilerini standart olarak kaydediyoruz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

1. Zorunlu Temel Çerezler - Web sitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir.

2. Analiz/Performans Çerezleri - Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

3. Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama Çerezleri - Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır. Çerezlerin Kullanımını Engelleyebilirsiniz Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir.

Çerez Kullanımı Engelleme

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir.